Célok

A Kutatócsoport alapvető célja egyrészt az, hogy összefogja az elsősorban az SZTE BTK-n már folyó digitális kultúra területeit érintő kutatásokat, és ezeknek egységes platformot nyújtson a minél szélesebb körű ismertetéshez; másrészt hogy a külföldi szakirodalom jelentős eredményeit kommunikálja a hazai szakmai és érdeklődő közönség felé, ezáltal előmozdítsa a témakör honi kutatását is. További célunk, hogy Magyarországon egyedülálló módon olyan tantervet és metodológiát dolgozzunk ki, amely világviszonylatban is előremutató eredményeket hoz, és megalapozza a digitális bölcsészet néven ismert tudományos irányzat területeinek képzésszintű bevezetését.

Célunk, hogy publikációinkkal és tudományos tevékenységünkkel hozzájáruljunk a digitális kultúra elméleti és kritikai kereteinek hazai kidolgozásához. Olyan megközelítéseket igyekszünk kidolgozni, melyek a hagyományosan társadalomtudományi és bölcsészeti területek vizsgálatában kihasználja a modern kommunikációs és kutatási eszközök adta lehetőségeket. A kultúra digitális aspektusának megannyi építőkövét fel kívánjuk használni kutatásainkhoz, úgymint adatbázisok, hipertextualizáció, illetve hálózatok, amelyek mind-mind hozzájárulnak a kulturális objektumok létrehozásához, terjesztéséhez és fogyasztásához. Elsődleges célunk olyan kritikai és elméleti keretek kidolgozása, amely képes a digitális környezet sajátságos kereteit figyelembe véve, azokból építkezve releváns interpretációs stratégiákat kidolgozni korunk újmediális jelenségeire. Meggyőződésünk, hogy ezek a tudományos megközelítések kiegészítik a hagyományos humántudományi metodológiákat, és így gazdagítják a karunkon folytatott más irányú kutatásokat is.