Tagság

Alapító tagok


Balogh Csaba, MA

Online kommunikációs szakértő, újságíró. A Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének oktatója, a HVG rovatvezetője, a kiadó tech témájú nyomtatott magazinjainak felelős szerkesztője, több cég webes tanácsadója. Érdeklődési területei: webes kommunikáció, mobilkommunikáció, közösségi média, technológiai újdonságok.
Honlap: tsabeeka.hu
Email: tsabeeka@gmail.com


Dragon Zoltán, MPhil, PhD

A Szegedi Tudományegyetem Amerikanisztika tanszékének oktatója. Kutatási területe a digitális kultúra és elméletei, a digitális bölcsészet, a filmelmélet, a filmadaptáció, a pszichoanalitikus filmelmélet, és a kortárs vizuális kultúra – ezekben a témakörökben számos publikációja jelent meg hazai és külföldi szakfolyóiratokban. Eddig megjelent kötetei: The Spectral Body: Aspects of the Cinematic Oeuvre of István Szabó, (társszerzőként Cristian Réka M.-mel) Encounters of the Filmic Kind: Guidebook to Film Theories, illetve Tennessee Williams Hollywoodba megy, avagy a dráma és film dialógusa. Az AMERICANA – E-Journal of American Studies in Hungary című online folyóirat és az AMERICANA eBooks e-könyvkiadó alapítója és szerkesztője.
Honlap: www.dragonweb.hu
Email: dragon@ieas-szeged.hu


Mátyus Imre, MA

A Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének tanársegédje, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Doktori Programjának hallgatója. Fő kutatási területe az internet kultúratermelésre és önreprezentációra gyakorolt hatásának, illetve az online (virtuális) közösségek vizsgálata.
Honlapja: www.matyusimre.hu
Email: matyusimre@gmail.com


Tagok


Annus Irén, PhD

A Szegedi Tudományegyetem Amerikanisztika Tanszékének oktatója. Főbb 
kutatási területe a vizuális kultúra, azon belül a társadalmi 
identitások képi (festészet, fotográfia, mozgókép) megkonstruálásának, 
megjelenítésének és kritikájának vizsgálata. Számos tanulmánya jelent 
meg a témában itthon és külföldön egyaránt.

AMERICANA E-Journal, AMERICANA eBooks project
Honlap: http://sites.ieas-szeged.hu/iannus/
Email: iannus@lit.u-szeged.hu


Bálint Emma, MA

A Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának angol és amerikai irodalmak és kultúrák programján szereztem abszolutóriumot. Doktori kutatásom tárgyát a Piroska és a farkas történetének kortárs adaptációi képezik, melyeket a transzmediális narratológia eszközeivel vizsgálok. A történet YA regény- és filmadaptációi mellett annak képregény, interaktív e-könyv és videójáték formájába átültetett feldolgozásait is elemzem. Tudományos dolgozatokat és recenzióikat elsősorban angol nyelven publikálok tanulmánykötetekben és folyóiratokban, de magyar nyelven is jelentek meg tanulmányaim a Híd folyóiratban. Számos nemzetközi konferencián vettem részt előadóként, valamint az Americana online folyóirat recenziószerkesztője vagyok.


Cristian Réka M., Dr. Habil., PhD

Irodalomtörténész, amerikanista, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának tanszékvezető habilitált egyetemi docense, az SZTE BTK Amerika-közi Kutatócsoport társvezetője, valamint az AMERICANA E-Journal of American Studies in Hungary című online folyóirat és az AMERICANA eBooks alapító főszerkesztője. Kutatási területei az amerikai irodalom és kultúra, a modern amerikai dráma, filmelmélet és az amerikai film. Megjelent kötetei: Cultural Vistas and Sites of Identity: Literature, Film and American Studies (Americana eBooks, 2011); Encounters of the Filmic Kind: Guidebook to Film Theories (társszerző: Dragon Zoltán; JATEPress, 2008). Ezenkívül több mint harminc angol és magyar nyelvű szerkesztett kötete látott napvilágot, tanulmányai pedig magyar és nemzetközi tudományos folyóiratokban és kötetekben jelennek meg Magyarországon, az Amerikai Egyesült Államokban, Mexikóban, Indiában, Romániában, a Cseh Köztársaságban, Szerbiában és Lengyelországban.

AMERICANA E-Journal, AMERICANA eBooks project

Email: cristian@lit.u-szeged.hu


Gerencsér Péter, MA

PhD-hallgató a Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola Irodalomelmélet alprogramján. Kutatási területei az újmédia-művészet, kánonképződés és a 19. századi irodalmi népiesség, Árpád-kori hadtörténet, cseh animációs film.
Email: gerencser@freemail.hu
Honlap: http://gerencser.blog.hu


Gollowitzer Diána, MA

A Szegedi Tudományegyetem Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet tanszékének PhD-hallgatója, az AMERICANA eBooks e-könyvkiadó magyarnyelvi korrektora, azApertúra Magazin szerkesztője. Kutatási területe az adaptáció, a kortárs amerikai televíziós sorozatok, a medialitás és az újmédia. Írásai az Apertúra Film-Vizualitás-Elmélet c. folyóiratban jelentek meg.
Email: gollowitzer@gmail.com


Kelemen Zsolt, MA

A Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola PhD-hallgatója, illetve az AMERICANA eBooks e-könyvkiadó technikai asszisztense. Főbb érdeklődési területei: filmelmélet, pszichoanalízis, amerikai transzgresszív irodalom és újmédia.
Email: kelemenzsolt@ieas-szeged.hu
Honlap: kelemenzsolt.tumblr.com


Kovács Ágnes Zsófia, Dr. Habil., PhD

AMERICANA E-Journal, AMERICANA eBooks project


Mátyus Imre, MA

A Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének tanársegédje, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Doktori Programjának hallgatója. Fő kutatási területe az internet kultúratermelésre és önreprezentációra gyakorolt hatásának, illetve az online (virtuális) közösségek vizsgálata.
Honlapja: www.matyusimre.hu
Email: matyusimre@gmail.com


Sághy Miklós, PhD

A Szegedi Tudományegyetem Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszékének oktatója. Kutatási területe a film és irodalom kölcsönviszonyai, kortárs magyar irodalom, médiaelméletek. Eddig megjelent kötetei: Az újmagyar dal (kortárs lírakritika) (társszerző: Tóth Ákos), A fény retorikája (A technikai képek szerepe Mándy Iván és Mészöly Miklós munkáiban).
Email: saghy.miklos@hung.u-szeged.hu


Sebestény Csilla

Több éves tapasztalattal rendelkezem Social Media és Online Marketing területen – közösségi média menedzserként és tanácsadóként dolgozom. Munkám során saját módszert, a Slow Marketing elvét alkalmazom. A Slow Marketing egy olyan stratégia, amely egy lassabb, tudatosabb építkezésre ösztönöz, amely nem csak az egyéni monetáris profitot tartja szem előtt, és amely a technológia áldásos tulajdonságait kívánja kihasználni. A Szegedi Tudományegyetem Digitális Kultúra és Elméletek Kutatócsoportjának tagjaként a tavalyi SMART Konferencián mutattam be “Az aktivitásmérők hatása” című kutatásom eredményeit, idén pedig “A BREW-kísérleltből” levont, marketingre vonatkozó konzekvenciáimat kívánom ismertetni.
Email: csillasebesteny@gmail.com


Tóth Zoltán János, MA

PhD-hallgató a Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola Irodalomelmélet alprogramján. Kutatási területei közé tartozik a képantropológia, testreprezentációk, testelméletek, porn studies.
E-mail: tothzoltanjanos@gmail.com


Tóth Zsófia Anna, PhD

AMERICANA E-Journal, AMERICANA eBooks project


Vajda Zoltán, Dr. Habil, PhD

AMERICANA E-Journal, AMERICANA eBooks project