Tevékenységek

A Kutatócsoport tagjainak kutatási eredményeit sorozatként kívánjuk megjelentetni, elektronikus formátumokban. Fontosnak tartjuk, hogy a hagyományos tudományos publikációs formátumok mellett új, a jelen technikai és publikációs gyakorlatainak megfelelő keretekkel is kísérletezzünk, ezért célunk, hogy a konferencia előadásokat, a kidolgozott, tudományos igényű blogbejegyzéseket, cikk-füzéreket, kutatási tervezeteket és manifesztókat is felvegyük kiadványaink közé, ezzel csatlakozva a nemzetközi, főleg USA-beli legújabb, a tudományos publikálást megreformáló, korszerűsítő trendekhez. Úgy véljük, a tudományos hozadékon túlmenően ezen törekvésünk módszertani jelentőséggel is bír.

A Kutatócsoport tagjai specifikus, kutatási területeinek megfelelő témakörökben kutatószemináriumok beindításával igyekeznek fellendíteni az erről szóló diskurzust a hallgatók körében is. A szemináriumok tematikáiból a Kutatócsoport oktatói státuszban lévő tagjai szakdolgozatok témavezetését is vállalják, az irányításuk alatt születő kiemelkedő kutatási eredmények publikációját is támogatják.

A kutatószemináriumok további lehetőséget biztosítanak arra, hogy a témakörben alapvetően fontos külföldi szakirodalmat minél nagyobb arányban fordítsuk magyarra, hogy a lehető legszélesebb közönség hozzáférhessen a folyamatosan gyarapodó tudásanyaghoz. Ennek érdekében lehetőségeinkhez mérten szöveggyűjtemények, antológiák, illetve önálló kötetek megjelentetését is szeretnénk megvalósítani. Ezzel a karon folyó kutatásokhoz, illetve az oktatási programokhoz is hozzá kívánunk járulni.

Fontosnak tartjuk workshopok, kutatói műhelyek szervezését is, melyek vezetésére a kutatási témáink szakértőit kívánjuk meghívni. A műhelyek tematikáját összeegyeztetve a kutatószemináriumokkal egységes, átgondolt kutatási irányvonalakat hozunk létre, amelyek idomulnak a Kutatócsoport aktuális vizsgálati vonulatához. A műhelyek mellett minél több nyilvános előadást igyekszünk szervezni, amelyekkel szeretnénk hozzájárulni a kar tudományos tevékenységének a társadalmi nyilvánosság felé történő megismertetéséhez, valamint kollégáinknak és hallgatóinknak folyamatos lehetőséget biztosítani kutatási elképzeléseink megvitatásához, megteremtve, illetve fenntartva ezáltal az ilyen irányú kari tudományos dialógus lehetőségét.

Mivel Magyarországon eleddig nem alakult ki a digitális kultúra aspektusainak és elméleti lehetőségeinek tematikus feldolgozása kiemelt tevékenységi körként kezeljük a témáinkba vágó konferenciák szervezését, szervezési együttműködésekben való részvételt, valamint a rokon elméleti és kritikai ágakat érintő konferenciákon való reprezentációt. Úgy véljük, ezek a fórumok nagyban elősegítik munkánk, kutatási eredményeink nyilvánosságra tárását, valamint a kutatási témára vonatkozó honi tudományos dialógusok kialakítását.


Kutatás

Oktatás

promo

Publikációk

E-könyv formátumban kiadott publikációink Creative Commons licenc alatt kerülnek forgalomba, letöltésük, használatuk ingyenes.