Betöltés...

Digitális kultúra és elméletek kutatócsoport

Rólunk

digitális kultúra

A kultúra immár minden aspektusát átfogó digitalizálása új kihívások elé állítja a kutatókat, a kialakult kritikai és értelmezési kereteket. Fejlődő technológiai és médiakörnyezetünkben új megközelítésekre, módszerekre és célokra van kereslet, amelyek a múlt meglátásaira építenek, és tovább mozdítják azokat. Kulcsfontosságú olyan kutatások kezdeményezése, amelyek kiterjesztik a társadalom- és humántudományok hagyományait, és amelyet világszerte különböző tudományterületek kutatói végeznek a digitális bölcsészet tudományok égisze alatt. Ez magában foglalja a különböző részterületek művelését a módszertanok bővítése és korszerűsítése érdekében.

Magyarországon a hazai kutatók meglátásait szórványosan ismerik, hiányoznak az intézményi keretek és a támogatás. Ez a hiány hátráltatja a hazai kontextusra kidolgozott tudásanyagok és módszertanok felhalmozásának szisztematikus megszervezését, és kihívást jelent azok széleskörű terjesztése és értékelése.

A Digitális kultúra és Elméletek Kutatócsoport (továbbiakban: Kutatócsoport) a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának oktatói és doktorandusz hallgatói által létrehozott tanszékközi fórum, ami a hazai kutatás eredményeinek kíván nyilvánosságot adni, valamint kutatási tevékenységével hozzájárulni a téma ismertségéhez és elismertségéhez. A szegedi bölcsészet eredményeire támaszkodva, a helyi interdiszciplináris tudományos potenciálra építve, a hagyományos bölcsész és társadalomtudományi stúdiumok kereteinek kitágításával, új kutatási irányok és lehetőségek bemutatásával, kijelölésével, illetve bevezetésével a kutatócsoport Magyarországon egyedülálló, úttörő vállalkozásként kezdi meg tevékenységét.

Célok

Célok

A Kutatócsoport alapvető célja kettős: egyrészt az SZTE BTK-n a digitális kultúra területén folyó kutatások megszilárdítása és egységes platform biztosítása az átfogó bemutatáshoz; másodsorban a külföldi szakirodalom figyelemre méltó eredményeinek eljuttatása a hazai szakmai és érdeklődő közönséghez, elősegítve a további kutatásokat az országban. Emellett a szervezet célja egy olyan jellegzetes tanterv és módszertan úttörője Magyarországon, amely globálisan progresszív eredményeket hoz, és megalapozza a digitális bölcsészet tudományok tudományos irányzatának oktatási szintű beépülését.

A cél, hogy publikációkkal és tudományos tevékenységgel hozzájáruljunk a digitális kultúra elméleti és kritikai kereteinek hazai fejlesztéséhez. A modern kommunikációs és kutatási eszközök adta lehetőségek kihasználására olyan megközelítéseket dolgoznak ki, amelyek a hagyományosan társadalom- és bölcsészettudományi területek vizsgálatára irányulnak. A kultúra digitális aspektusának minden építőköve, mint például az adatbázisok, a hipertextualizáció és a hálózatok kutatásra hasznosul, hozzájárulva a kulturális tárgyak létrehozásához, terjesztéséhez és fogyasztásához. Elsődleges cél olyan kritikai és elméleti keretek kidolgozása, amelyek alkalmasak korunk új médiajelenségeinek releváns értelmezési stratégiáinak kidolgozására, figyelembe véve a digitális környezet sajátos kereteit.

A közelmúltban megjelent kiadványok olyan témákkal foglalkoznak, mint a „Sárkány - Sághy vita”, „Machinima - A játékfilm”, és feltárják a „Mobil és közösségi média” dinamikáját. Ezek a munkák hozzájárulnak a digitális kultúra megértésének gazdagítására irányuló folyamatos erőfeszítésekhez. Az a meggyőződés, hogy ezek a tudományos megközelítések kiegészítik a hagyományos bölcsészettudományi módszertanokat, gazdagítva ezzel a karon más területeken folyó kutatásokat.

Tevékenységek

Tevékenységek

A Kutatócsoport tagjainak kutatási eredményeit sorozatként kívánja publikálni elektronikus formátumban. A hagyományos tudományos publikációs formátumok mellett a hangsúly az új keretek kísérletezésén van, a mai technikai és publikációs gyakorlatnak megfelelően. Ez magában foglalja a konferencia-előadások, a kidolgozott blogbejegyzések, a cikksorozatok, a kutatási tervezetek és a kiáltványok közzétételét a kiadványokban. A cél az, hogy a legújabb nemzetközi trendekhez igazodjanak, különösen az USA-ból, megreformálja és modernizálja a tudományos publikációt. Az a meggyőződés, hogy a tudományos hozzájárulásokon túl ennek a törekvésnek módszertani jelentősége is van.

A Kutatócsoport tagjai specifikus, kutatási területeinek megfelelő témakörökben kutatószemináriumok beindításával igyekeznek fellendíteni az erről szóló diskurzust a hallgatók körében is. A szemináriumok tematikáiból a Kutatócsoport oktatói státuszban lévő tagjai szakdolgozatok témavezetését is vállalják, az irányításuk alatt születő kiemelkedő kutatási eredmények publikációját is támogatják.

A kutatószemináriumok további lehetőséget biztosítanak arra, hogy a témakörben alapvetően fontos külföldi szakirodalmat minél nagyobb arányban fordítsuk magyarra, hogy a lehető legszélesebb közönség hozzáférhessen a folyamatosan gyarapodó tudásanyaghoz. Ennek érdekében lehetőségeinkhez mérten szöveggyűjtemények, antológiák, illetve önálló kötetek megjelentetését is szeretnénk megvalósítani.

világszerte

A Kutatócsoport nagy hangsúlyt fektet a workshopok és kutatási ülések szervezésére, azzal a szándékkal, hogy a releváns kutatási témák szakértőit hívja meg ezek vezetésére. A műhelytémák és a folyamatban lévő kutatási szemináriumok összehangolása segít összefüggő és átgondolt kutatási irányvonalak kialakításában, amelyek tükrözik a jelenlegi vizsgálati fókuszt. A műhelyeken túl számos nyilvános előadás megtartására is törekednek. Ez a kezdeményezés kettős célt szolgál, hogy bemutassa a kar tudományos tevékenységét a nagyközönségnek, és konzisztens platformot biztosítson a kollégáknak és a hallgatóknak a kutatási ötletek megvitatására. Ennek a megközelítésnek az a célja, hogy elősegítse és fenntartsa a tudományos párbeszéd környezetét a karon belül.

Mivel a digitális kultúra szempontjainak és elméleti lehetőségeinek tematikus feltárása hazánkban még csak kialakulóban van, kiemelt tevékenységnek számít a témákhoz kapcsolódó konferenciák szervezése, a szervezeti együttműködésekben való részvétel, a konferenciákon való képviselet a kapcsolódó elméleti és kritikai ágak bevonásával. Úgy gondolják, hogy ezek a fórumok jelentősen elősegítik a munka és a kutatási eredmények terjesztését, miközben elősegítik a kutatási témával kapcsolatos hazai tudományos párbeszédeket.

Szerzői jog © 2024 digitalculture.hu. Minden jog fenntartva.