Rólunk

A kultúra immáron minden területre kiterjedő aspektusának digitalizációja új kihívások elé állítja a kutatókat, illetve azokat az elméleteket, amelyek mentén kialakult a kultúra kritikája és értelmezési kerete. A megváltozott technológiai és mediális közegben a korábbi meglátásokat figyelembevevő, azokat továbbgondoló, új megközelítési módokra, metodológiákra és célkitűzésekre van szükség. A társadalom- és humántudományok tradíciójára építő, ám lehetőségeiket, módszertanaikat szélesítő és korszerűsítő kutatások beindítása elengedhetetlenné vált, melyet világszerte a digitális bölcsészet égisze alatt, azon belül különböző részterületek művelésével végeznek el a különféle diszciplínákból érkező kutatók és tudósok. Magyarországon mindezidáig szórványosan ismerhettük meg a honi kutatók meglátásait és kutatásait, mindenféle intézményes keret, háttér vagy támogatás nélkül, ami nem tette lehetővé a folyamatosan akkumulálódó tudásanyagok és specifikusan honi környezetre kidolgozott módszertanok rendszerezését, széles körben való megismertetését és megmérettetését.

A Digitális Kultúra és Elméletek Kutatócsoport (továbbiakban: Kutatócsoport) a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának oktatói és doktorandusz hallgatói által létrehozott tanszékközi fórum, ami a hazai kutatás eredményeinek kíván nyilvánosságot adni, valamint kutatási tevékenységével hozzájárulni a téma ismertségéhez és elismertségéhez. A szegedi bölcsészet eredményeire támaszkodva, a helyi interdiszciplináris tudományos potenciálra építve, a hagyományos bölcsész és társadalomtudományi stúdiumok kereteinek kitágításával, új kutatási irányok és lehetőségek bemutatásával, kijelölésével, illetve bevezetésével a kutatócsoport Magyarországon egyedülálló, úttörő vállalkozásként kezdi meg tevékenységét.


A kutatócsoport tagjai »